Cennik

Odpłatność za nasze usługi jest ustalana indywidualnie w drodze negocjacji i jest uzależniona, m. in. od:

• formy prowadzenia działalności,

• rodzaju prowadzonej księgowości (księgi handlowe, KPiR, ryczałt),

• ilości i rodzaju dokumentów księgowych,

• ilości właścicieli oraz zatrudnionych pracowników,

• branży w jakiej prowadzona jest działalność,

• rozmiaru prowadzonej działalności,

• stosunku do obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą zdecydowane na korzystanie z naszych usług przy prowadzeniu otrzymują bezpłatną pomoc przy jej rejestracji.